ONORARII CARIERE CONTACT
SERVICII
ARHIVA ELECTRONICĂ de GARANŢII REALE MOBILIARE
MIRON & PARTENERII este agent al Operatorului Autorizat - Uniunea Națională a Barourilor din
România în vederea desfășurării de activităţi de
înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare care reprezintă o baza de date unica la
nivel național şi care asigura înscrierea garanțiilor
reale mobiliare și a celorlalte acte juridice, în
conformitate cu prevederile Codului Civil și a
legislației specifice domeniului.