ONORARII CARIERE CONTACT
SERVICII
DREPT ADMINISTRATIV Și FISCAL
- Procedura plângerii prealabile, conform Legii nr.
554/2004
- Acţiuni în atacarea actului administrativ (în anularea în tot sau în parte, în recunoaşterea dreptului pretins, repararea pagubei cauzate)
- Contestaţii împotriva proceselor verbale de control și /
sau a deciziilor de impunere
- Acţiuni judiciare împotriva actelor administrativ-fiscale
- Contestaţii la executare silită