ONORARII CARIERE CONTACT
SERVICII
DREPT MUNCII ŞI AL SECURITĂŢ II SOCIALE
- Asistență și reprezentare în litigii de muncă
- Asistenţă juridică la încheierea contractelor de muncă
- Asistență la negocierea conflictelor de muncă
- Răspunderea materială
- Răspunderea disciplinară
- Răspunderea contravenţională
- Consultații juridice și redactare Regulament de Ordine
Interioară
- Consultații juridice și redactare Fișe de post
- Consultații juridice