ONORARII CARIERE CONTACT
SERVICII
DREPT COMERCIAL ȘI BANCAR
- Consultanţă juridică referitoare la contracte
comerciale
- Înfiinţări de societăţi comerciale și puncte de lucru
şi orice menţiuni cu privire la societăţile comerciale, acte adiţionale (uzuale și / sau complexe)
- Cesiuni, divizări, fuziuni
- Înfiinţări PFA
- Cereri adresate Oficiului Registrului Comerţului
- Obţinere Certificate constatatoare de la Oficiul
- Registrului Comerţului
- Obţinere diverse informaţii cu privire la societățile
comerciale prin serviciul Recom on-line
- Recodificare CAEN
- Convocări la conciliere
- Cereri de anulare a Hotărârilor adunărilor generale
ale asociaților
- Cereri de retragere asociat din societate
- Cereri de excludere asociat din societate
- Cereri pentru emiterea ordonanței care va conţine
somaţia de plată
- Acțiuni în pretenții comerciale / recuperare creanțe
- Măsuri asiguratorii