ONORARII CARIERE CONTACT
SERVICII
DREPT PENAL & DREPT PROCESUAL PENAL
- Asistenţă juridică în cauze penale exercitate în temeiul
unei plângeri prealabile
- Asistenţă juridică în cauze penale în care sesizarea
instanţei se face prin rechizitoriu
- Asistenţă juridică în cauze penale cu mai mulţi
inculpaţi şi de o mai mare complexitate
- Contestaţii / Plângeri împotriva proceselor verbale de
contravenție
- Redactarea de motive recurs
- Contestaţii în anulare
- Revizuiri
- Recursuri în anulare
- Cereri de punere în libertate sub cauţiune
- Cereri de punere în libertate sub control judiciar
- Cereri de revocare a măsurii arestării preventive
- Cereri de întrerupere a executării pedepsei
- Cereri de amânare a executării pedepsei
- Cereri de suspendare a executării unei hotărâri penale
- Contestaţii la executare
- Cereri de reabilitare
- Cereri de constatare a prescripţiei răspunderii penale
- Cereri de constatareii a prescripţiei executării pedepsei
penale