ONORARII CARIERE CONTACT
SERVICII
DREPT CIVIL & DREPT PROCESUAL CIVIL
- Acţiuni posesorii
- Acţiuni în grăniţuire
- Acţiuni în evacuare
- Acţiuni pauliene
- Acţiuni pentru rezilierea contractelor
lor
- Acţiuni în restituirea plaţii nedatorate
- Acțiuni pentru obligarea la plata daunelor morale
- Ordonanţe președențiale
- Notificări / răspunsuri la notificări
- Plângeri / Acțiuni în baza Legii nr. 18 / 1991
- Plângeri / Acțiuni în baza Legii nr. 10 / 2001
- Succesiuni și Partaje succesorale
- Ieșiri din indiviziune
- Evacuări
- Măsuri asiguratorii
- Cereri pentru emiterea ordonanței care va conţine
somaţia de plată
- Cereri pentru definitivarea hotărârilor judecătoreşti /
investiri cu formula executorie a hotărârilor
judecătoreşti sau înscrisuri prevăzute de lege
- Cereri pentru executări silite
- Contestaţii la executări silite
- Proiecte imobiliare
- Cereri / memorii / plângeri adresate A.N.C.P.I.
- Alte cereri